Volcano Eruption

Foto manipulacja przedstawiająca wybuch wulkanu. Wykonana w Photoshopie.

Wykorzystane obrazy

Proces tworzenia

Etapy

Całość

Końcowy efekt