SEVICO app design

Przygotowanie wyglądu pod funkcjonalności aplikacji wyszukującej zlecenia.

Ekran logowania

Layout Aplikacji

Przejścia pomiędzy ekranami