Lewandowski

Foto manipulacja przedstawiająca Lewandowskiego po akcji. Wykonana w Photoshopie.

Wykorzystane obrazy

Proces tworzenia

Etapy

Całość

Końcowy efekt