Logo Anyżkowo

Logo stworzone na potrzeby promocji bloga kulinarnego.

Logo

Wersje robocze

Wersja Finalna