2D or 3D?

Foto manipulacja przedstawiająca złudzenie optyczne. Wykonana w Photoshopie.

Wykorzystane obrazy

Proces tworzenia

Etapy

Całość

Końcowy efekt