1m3 Aqua Park

Foto manipulacja przedstawiająca surfera na fali. Wykonana w Photoshopie.

Wykorzystane obrazy

Proces tworzenia

Etapy

Całość

Końcowy efekt